Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vyhotovení geometrického plánu pro restituční řízení v k.ú. Olešnice u Svádova“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po KPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 12.10.2012 14:00
TDS Lučkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012
Výkon TDI při realizaci stavby „Výstavba cest C 4 a C 14 v k. ú. Krmelín“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012 06.09.2012 08:00
Hlavní polní cesta PC14 a PEO 4,5,7 Ostrožská Lhota
podlimitní Zadáno 27.09.2012 31.10.2012 12:00
Polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 v k. ú. Olešnice na Moravě
podlimitní Zadáno 27.09.2012 31.10.2012 10:00
Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Chotěmice
nadlimitní Zadáno 27.09.2012 20.11.2012 09:00
Výkon TDI a koordinátora BOZP - "Poldr U Otavové"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012
Výkon TDI a koordinátora BOZP - "Poldr U Cigána"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012
Rekonstrukce části hlavní polní cesty HC 13 k. ú. Prakšice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2012 06.09.2012 14:00
Zpracování návrhu KPÚ Veselá - Kotelsko
nadlimitní Zadáno 25.09.2012 21.11.2012 11:00
Pedokompakce a retenční funkce zemědělské půdy jako indikátor hospodaření s vodou v zemědělské krajině
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2012 11.10.2012 10:00
Posouzení účinnosti travnatých pásů při omezování eutrofizace vod
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2012 11.10.2012 10:00
Zhodnocení funkce mokřadů v zemědělské krajině
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2012 11.10.2012 10:00
Geodetické práce v k. ú. Žebrákov u Zahořan, Brloh a dalších
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 21.09.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016