Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektových dokumentací pro stavební řízení a realizaci staveb polních cest HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Křivé, lokalita Podhájí, a polní cesty VC 01 v k.ú. Hrachovec, lokalita Pod Veselou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 27.08.2012 13:00
Dodatečné služby - "Zpracování KPÚ v k.ú. Vchynice - Tetov II."
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012
Zpracování projektové dokumentace větrolamů v k.ú. Chvalín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012
Realizace lokálního biokoridoru K 14 v k.ú. Bludov
podlimitní Zadáno 20.09.2012 08.10.2012 10:00
Tisk a distribuce komentovaného znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012 05.10.2012 12:00
Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Krucemburk
nadlimitní Zadáno 20.09.2012 19.11.2012 14:00
Vytyčení po KPÚ Jamné u Jihlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012 08.10.2012 14:00
Polní cesty SR4 a N9 v katastrálním území Chvaletice u Protivína
podlimitní Zadáno 19.09.2012 08.10.2012 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení, Protzkarova 1180, Uherské Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 05.10.2012 08:00
Rekonstrukce vstupního schodiště a rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 14.09.2012 11:00
PD pro stavební povolení a pro výběrové řízení o VZ - Oprava kanalizace a vodovodní přípojky, rozšíření stávajícího parkovac. stání s využitím volných prostor a vybudování hlavního bezb. přístupu do budovy, obnovení zeleně Kotlářská 53 v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012 31.08.2012 00:00
Posudek - vliv stavby na odtokové poměry
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012
TDI při stavbě HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2012
Zajištění provedení ZAV Čankovice, Bořice, Bousov, Liboměřice a Topol
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2012
Interakční prvek IPN1 podél polní cesty C5 k.ú. Chramostek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2012 03.10.2012 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016