Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Posouzení vlivu Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020 (dále jen PRV) na životní prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2013 05.02.2013 14:00
Právní poradenství a právní služby odboru zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2013 01.02.2013 16:00
Poskytování archivní služby
podlimitní Hodnocení 17.01.2013
Komplexní pozemkové úpravy Truskovice
podlimitní Zadáno 16.01.2013
Polní cesty v k.ú. Bošilec - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2013
Vyhotovení návrhu JPÚ v k.ú. Planá a části k.ú. Homole
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2013
Dodatečné služby ve VZ Geodetické práce pro JPÚ v k. ú. Sněžné na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2013
Soupisy prací dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. - polní cesta HPC2 v k. ú. Dlouhé na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2013
Soupisy prací dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. - projekty polních cest v k. ú. Poděšín, v k. ú. Sirákov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2013
Zajištění činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2013
Pasport ploch a střech a pasport vnějších i dvorních fasád pro budovu Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2013
Služby právního poradenství, právních analýz a zajištění znaleckých posudků v souvislosti s převodem správy pozemků v rámci ukončení činnosti Zemědělské vodohospodářské správy – organizační složky státu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2013
Zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje.
nadlimitní Zadáno 04.01.2013 21.02.2013 08:00
KPÚ Rakovec - dodatečné služby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013
Propustek na vodním toku Bečvárka realizovaný v rámci KPÚ Svojšice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2013 21.01.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016