Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokální biocentrum LBC Mezicestí, Ostrožská Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 20.08.2012 14:00
Právní rámec pro Svaz vlastníků půdy
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2012
Komplexní pozemková úprava Rapotice
podlimitní Zadáno 25.07.2012 16.08.2012 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro společná zařízení navržená v JPÚ podél R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2012 01.08.2012 14:00
Dodatečné služby - "Zpracování KPÚ v k.ú. Filipova Huť"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2012
JPÚ v kat. území Starý Bohumín, Nový Bohumín a Skřečoň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2012 07.08.2012 12:00
Inženýrská činnost u staveb polních cest v k.ú. Čankovice, Bořice, Liboměřice, Bousov a Topol
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2012
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovice u Rohozce
podlimitní Zadáno 23.07.2012 28.08.2012 08:30
Polní cesta HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice
podlimitní Zadáno 23.07.2012 08.08.2012 09:00
Vytyčování hranic pozemků - k.ú Lesná u Velké Chyšky a k.ú. Cetoraz
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2012
Komplexní pozemková úprava Vamberk a Peklo nad Zdobnicí
nadlimitní Zadáno 19.07.2012 11.02.2013 10:00
Komplexní pozemková úprava Borovnice u Potštejna
podlimitní Zadáno 19.07.2012 17.01.2013 10:00
Komplexní pozemková úprava Říčky v Orlických horách
nadlimitní Zadáno 19.07.2012 11.02.2013 11:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Skály u Protivína
nadlimitní Zadáno 17.07.2012 10.09.2012 14:00
KPÚ Verdek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2012 06.08.2012 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016