Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta C11 Sázavka
podlimitní Zadáno 18.05.2011 03.06.2011 14:00
Rozšíření, patogeneze a návrh opatření v chovech včel ohrožených mikrosporidií Nosema ceranae
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2011 01.06.2011 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ostrý Kámen
podlimitní Zadáno 17.05.2011 08.06.2011 14:00
Rekonstrukce vstupu, recepce a rampy bytového domu MZe, Na Okruhu 269/25, Praha 4 - Písnice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2011 27.05.2011 10:00
Výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2011 10.06.2011 12:00
Zpracování komplexních pozemkových úprav - rekonstrukce přídělů, okres Klatovy 1/2011
nadlimitní Zadáno 17.05.2011 11.07.2011 10:00
DSP a DPS pro stavbu polní cesty PC14 a PEO 4,5,7 k.ú. Ostrožská Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2011 27.05.2011 13:00
Polní cesty Pacovsko, HC 06 – k.ú. Těchobuz
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2011 01.06.2011 14:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Březina u Hořepníku
podlimitní Zadáno 13.05.2011 06.06.2011 14:00
Vytyčení lesních pozemků v katastrálním území Lužice u Netolic
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2011 31.05.2011 14:00
Výstavba polní cesty Pustky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2011 27.05.2011 12:00
Vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2011 24.05.2011 09:00
Kontrola kvality leteckého hnojení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2011 24.05.2011 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy - rekonstrukce přídělů v k.ú. Tlestky, Soseň, okres Rakovník
podlimitní Hodnocení 10.05.2011 03.06.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bahna a v k. ú. Rumberk - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2011 25.05.2011 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016