Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2011 24.01.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Třebenice
nadlimitní Zadáno 07.01.2011 07.03.2011 12:00
Poradenská činnost při nákládání s nemovitým a movitým majetkem pro odbor zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2011 14.01.2011 15:00
Realizace protipovodňových opatření v Obci Čermná nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2011 17.01.2011 11:00
KPÚ v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta II
nadlimitní Zadáno 23.12.2010 14.02.2011 14:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění komplexního marketingového servisu vztahujícího se ke komunikačním kampaním MZe v roce 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2010 05.01.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Libřice
podlimitní Zadáno 21.12.2010 17.01.2011 10:00
Návrh optimalizace procesu a činností u společností rezortu Ministerstva zemědělství v likvidaci
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2010 10.01.2011 15:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění správy obsahu portálu eAgri
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2010 28.12.2010 10:00
Polní cesta spojovací v k.ú. Dolní Dunajovice
podlimitní Zadáno 14.12.2010
Ochranná retenční nádrž Lichnov II
podlimitní Zadáno 14.12.2010 10.01.2011 10:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Kyjovice
podlimitní Zadáno 10.12.2010 19.01.2011 13:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Těšetice u Znojma
podlimitní Zadáno 10.12.2010 12.01.2011 13:00
KPÚ Krnov-Horní Předměstí a Opavské Předměstí
nadlimitní Zadáno 10.12.2010 08.02.2011 10:00
Výroba filmového dokumentu s názvem „Lesy Českého lesa“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2010 16.12.2010 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016