Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění objektivní a nezávislé kontroly sběru dat „II. cyklu národní inventarizace lesů v letech 2011 – 2014“
podlimitní Zadáno 28.03.2012 25.05.2012 10:00
Stavba polních cest HPC 17 a HPC 18 v k.ú. Žebětín
podlimitní Zadáno 28.03.2012 16.04.2012 10:00
„Biocentrum Chrlice - realizace“
podlimitní Zadáno 28.03.2012 24.04.2012 10:00
Geodetické práce pro JPÚ v k. ú. Sněžné na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 25.04.2012 14:00
Komplexní pozemková úprava Červená Lhota
nadlimitní Zadáno 28.03.2012 23.05.2012 10:00
„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Měnín“
nadlimitní Zadáno 28.03.2012 22.05.2012 10:00
KPÚ v k.ú. Nevšová, Divnice, Bohuslavice nad Vláří, Pozlovice a JPÚ v k.ú. Nedašov
nadlimitní Zadáno 28.03.2012 09.05.2012 13:00
„Polní cesta HC1 v katastrálním území Jasenice včetně ozelenění“
podlimitní Zadáno 28.03.2012 18.04.2012 10:00
Polní cesta „Na Vyhlídku“ v k.ú. Nebeská Rybná
podlimitní Zadáno 28.03.2012 17.04.2012 10:00
„Polní cesty C101 a C201 Lovčice u Kyjova“
podlimitní Zadáno 28.03.2012 18.04.2012 10:00
„Vodní nádrž Nenkovice“
podlimitní Zadáno 28.03.2012 23.04.2012 10:00
Vyměřování lesních pozemků v k. ú. Nížkov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 09.05.2012 14:00
Zajištění prezentace akvakultury a OP Rybářství na mezinárodní konferenci a doprovodném programu AQUA 2012
podlimitní Zadáno 28.03.2012 03.05.2012 10:00
Projekt rekonstrukce polní účelové komunikace C25HPC a C26HPC v k.ú. Tušť
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012
TDI pro stavbu rybníků R1, R2 v k.ú. Dobřeň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 24.02.2012 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016