Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Maletice
podlimitní Zadáno 05.10.2012 29.10.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Trubská
podlimitní Zadáno 05.10.2012 30.10.2012 08:00
Projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest v okrese Jihlava
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2012 18.10.2012 09:00
Provedení zeměměřických prací na základě §21 a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 15.11.2012 09:00
Výsadba zeleně 2012
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2012 22.10.2012 09:00
Zpracování PD a výkon autorského dozoru pro polní cesty k.ú. Chlum Sv. M., Jindřichovice v KH a Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 22.10.2012 09:00
Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny za rok 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Zátaví a k. ú. Horosedly
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012 18.10.2012 08:45
Zpracování projektové dokumentace pro realizace staveb v okrese Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012 22.10.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přibice
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 26.11.2012 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotutice a v k. ú. Chrášťany u Českého Brodu
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 28.11.2012 12:00
KPÚ Svinaře
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 26.11.2012 08:00
Lokální biokoridor LBK2 v k.ú. Tečovice
podlimitní Zadáno 02.10.2012 17.10.2012 13:00
Polní cesty C2, C15, C17 v k.ú. Miskovice
podlimitní Zadáno 02.10.2012 28.11.2012 09:00
Vyhotovení PD pro výsadbu zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016