Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění externí administrace 3 ICT veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2016
9. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 9.KOLO PŘÍSLUŠENSTVÍ
nadlimitní Zadáno 09.11.2016 22.11.2016 10:00
8. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 8.KOLO SERVERY
nadlimitní Zadáno 09.11.2016 22.11.2016 10:00
7. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 7.KOLO TISKÁRNY, PLOTTERY
nadlimitní Zadáno 09.11.2016 07.12.2016 10:00
6. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 6.KOLO POČÍTAČE, MONITORY
nadlimitní Zadáno 09.11.2016 05.12.2016 10:00
5. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 5.KOLO NOTEBOOKY
nadlimitní Zadáno 09.11.2016 16.12.2016 10:00
Vyhodnocení efektivnosti projektů a posouzení podnikatelských plánů projektů v operaci 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů a v operaci 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 14.11.2016 10:00
Dlouhodobé polní pokusy
nadlimitní Zadáno 01.11.2016 08.11.2016 10:00
Plošné vyhodnocení účinnosti léčebných postupů a rezistence léčiv užívaných proti onemocnění včel varroózou. Návrhy na úpravu postupů a používání léků pro využití včelařů a SVS ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 27.10.2016 10:30
Upřesnění postupů diferenciální diagnostiky bakteriálních chorob včelího plodu (hniloba včelího plodu, mor včelího plodu) jako podklad pro rozhodování o způsobu a rozsahu likvidace ohnisek
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 27.10.2016 10:00
REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY
podlimitní Zrušeno 30.09.2016 24.10.2016 10:00
JŘsU - Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 20.10.2016 10:00
Digitalizace Komplexního průzkumu půd
nadlimitní Zadáno 23.09.2016 30.09.2016 10:00
Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2016 30.09.2016 08:30
Zajištění implementace nitrátové směrnice na rok 2016
nadlimitní Zadáno 07.09.2016 25.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016