Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Určení pověřené osoby pro vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat na základě § 23c zákona č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
nadlimitní Zadáno 11.02.2016 30.03.2016 10:00
Rekonstrukce hromosvodů na administrativní budově 4. května 217, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2016 29.01.2016 12:00
Zajištění externí administrace veřejných zakázek na stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2016 09.02.2016 14:00
Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT – Zemědělská politika
nadlimitní Zadáno 13.01.2016 07.03.2016 13:00
Zřízení výtahu v budově MZE, stavební úpravy č. p. 59, ul. Tyršova, Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2015 26.01.2016 12:00
Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013
podlimitní Zadáno 18.12.2015 12.01.2016 13:00
Zajištění úklidových služeb
nadlimitní Zadáno 01.12.2015 02.03.2016 10:00
Kompletní výměna dvou výtahů včetně návrhu technického řešení v budově Mze, ulice Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 25.11.2015 16.12.2015 12:00
Příprava půdy pro dlouhodobé polní pokusy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 02.12.2015 10:00
ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VODOVODY A KANALIZACE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 30.11.2015 10:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe "PRAIS"
nadlimitní Zadáno 21.11.2015 24.02.2016 11:00
Oprava soklu a opěrné zdi a oprava dvorní fasády u budov MZe v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2015 30.11.2015 12:00
PODPORA PŘIROZENÉ ÚRODNOSTI PŮDY A OCHRANA JAKOSTI VODY PROSTŘEDNICTVÍM STABILIZACE ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2015 23.11.2015 10:00
Oprava stropních minerálních podhledů v budově Ministerstva zemědělství na adrese Nádražní 1988, Písek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 12.11.2015 09:30
Vzdělávací programy pro spotřebitele „Přijede k nám návštěva“ a „Jíme zdravě a s chutí“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015 03.11.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016