Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
EXPERTNÍ ČINNOST, MONITORING A ANALÝZY GMO NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘÍ PRO IDENTIFIKACI GMO A DNA FINGERPRINTING V ROCE 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015 01.10.2015 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb - opakování zrušených částí
nadlimitní Zadáno 26.09.2015 13.11.2015 10:00
Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM
nadlimitní Zadáno 24.09.2015 10.11.2015 10:00
Výměna stávajících rozvodů ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2015 01.10.2015 13:00
Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 18.09.2015 12:00
Oprava (výměna) střešní krytiny na budově Ministerstva zemědělství na adrese Nádražní 1988, Písek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 14.09.2015 10:00
DIFAGH (EMIDA II) – EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA OBLAST INFEKČNÍCH CHOROB HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 10.09.2015 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb
nadlimitní Zadáno 25.08.2015 14.10.2015 10:00
Aktualizace studie lesnické hospodaření v Krušných horách
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015 20.08.2015 16:00
Zajištění podpory softwarových produktů Oracle
nadlimitní Zadáno 07.08.2015 23.10.2015 10:00
Informační systém Národní dotace 2016
podlimitní Zadáno 06.08.2015 04.09.2015 10:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro MZe 2015 - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 12.08.2015 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2016 a 2017
nadlimitní Zadáno 03.08.2015 10.08.2015 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016 a 2017
nadlimitní Zadáno 03.08.2015
Pojištění motorových vozidel
nadlimitní Zadáno 30.07.2015 17.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016