Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podlahářské práce
podlimitní Zadáno 12.08.2016 08.09.2016 10:00
Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 280 "Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže"
podlimitní Zadáno 11.08.2016 06.09.2016 10:00
Rámcová smlouva - poskytování mobilních hlasových a jiných telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Zadávání 01.08.2016 05.08.2016 12:00
Rámcová smlouva - poskytování mobilních hlasových a jiných telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 05.08.2016 13:00
INCOMINGOVÁ MISE NÁKUPČÍCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ A DISTRIBUTORŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 26.07.2016 10:00
Zajištění grafických a tiskových služeb
podlimitní Zadáno 23.06.2016 13.07.2016 10:00
4. DNS - DODÁVKA SERVERŮ PLATFORMY IA64 a X86 - 4. kolo
nadlimitní Zadáno 22.06.2016 26.10.2016 10:00
Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
podlimitní Zadáno 18.06.2016 14.07.2016 10:00
Inspekce a vyhodnocování síťového provozu
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 10:00
Projektová činnost pro stavební úpravu a snížení energetické náročnosti objektu č.p. 151, Bělská, Mladá Boleslav
podlimitní Zadáno 10.06.2016 01.07.2016 10:00
Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
nadlimitní Zadáno 08.06.2016 28.07.2016 10:00
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství
nadlimitní Zadáno 04.06.2016 21.07.2016 10:00
Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu
podlimitní Zadáno 03.06.2016 15.07.2016 10:00
Roční seminář pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 06.06.2016 10:00
Zajištění služeb údržby
nadlimitní Zadáno 21.05.2016 25.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016