Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění motorových vozidel
nadlimitní Zadáno 30.07.2015 17.09.2015 10:00
Situační a výhledová zpráva Obiloviny - získávání a příprava podkladů v roce 2015, využití monitorovacího systému "monitoring- signalizace - doporučení" - (msd)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2015 31.07.2015 10:00
Zabezpečení zázemí ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 03.08.2015 10:00
Výměna části vodovodního potrubí a kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2015 17.07.2015 10:00
Sledování stavu zátěže zemědělských půd a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec v roce 2015
podlimitní Zadáno 03.07.2015 21.07.2015 10:00
DOHODCE NA NÁKUP PLYNU A ELEKTRICKÉ ENERGIE
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2015 29.06.2015 12:00
Zpracování podkladů pro úkony související s transformací lesního hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2015 19.06.2015 10:00
Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 – červen 2018
nadlimitní Zadáno 22.05.2015 14.08.2015 10:00
Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 28.05.2015 15:00
Expertní činnost, monitoring a analýzy v zelinářském sektoru v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 23.06.2015 15:00
Realizace expozice Ministerstva zemědělství na veletrhu World Food Kazachstan (listopad 2015)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 12.06.2015 11:30
Realizace expozice Ministerstva zemědělství na výstavě Flora Olomouc – podzimní etapa (říjen 2015)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 09.06.2015 11:00
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2015-2016
nadlimitní Zadáno 18.04.2015 18.06.2015 10:00
Zajištění a provedení organizace a prezentace pěti celodenních akcí v rámci projektu „Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi 2015“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 24.04.2015 10:00
Realizace expozice Ministerstva zemědělství na mezinárodním veletrhu SIAL China (květen 2015)
podlimitní Zadáno 26.03.2015 07.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016