Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Právní poradenství ve věci užívání značky a ochranné známky KLASA
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015 20.02.2015 10:00
Zajištění komplexní organizace a prezentace projektu „Poznej svého farmáře 2015“
nadlimitní Zadáno 14.01.2015 16.03.2015 10:00
Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZe – AgriBus
nadlimitní Zadáno 23.12.2014 27.04.2015 10:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III
podlimitní Zadáno 18.12.2014 13.01.2015 13:00
Poskytování služby Housing datová centra HC Nagano a HC Chodov 2015-2016
nadlimitní Zadáno 11.12.2014 18.12.2014 15:00
Vzdělání a konkurenceschopnost v EZ - rostlinná výroba
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2014
Komplexní systém stabilizace organické hmoty v půdě ve vazbě na jakost vod - etapa II.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 27.11.2014 15:00
Průzkum výživy žloutnoucích smrkových porostů na Opavsku a Šternbersku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014
Dlouhodobé kontinuální sledování odezvy lesních ekosystémů na změny hydrologických podmínek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014
Provedení pozemních obranných zásahů proti komářím larvám v oblastech lužních lesů podél toků Moravy a Dyje s hrozícím kalamitním přemnožením komárů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2014
Dlouhodobé kontinuální sledování odezvy lesních ekosystémů na změny hydrologických podmínek
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 22.08.2014 09:00
Zastupování Ministerstva zemědělství jako centrálního zadavatele při centralizovaném nákupuelektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2014 29.07.2014 00:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2014 07.08.2014 09:00
Prezentace sladkovodní akvakultury na odborné výstavě Země živitelka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2014 13.06.2014 10:00
Realizace expozic Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku a zahraničí v letech 2014 (Polagra – Food) - 2016
nadlimitní Zadáno 17.04.2014 03.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016