Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kopmplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břilice
nadlimitní Zadáno 31.03.2014
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2014 - 2016
nadlimitní Zadáno 24.03.2014 07.05.2014 12:00
Provoz a rozvoj ERP 2014-2016
nadlimitní Zadáno 14.03.2014 31.07.2014 10:00
Služby ICT provozu
nadlimitní Zadáno 14.03.2014 28.07.2014 12:00
EZP - Rozhraní UniSPIS, Opětovný zápis zemědělského podnikatele, Zobrazení informací z registru osob při čtení právnické osoby, Aktualizace právnických osob v apilkaci Evidence zemědělského podnikatele
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014
Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2014
Určení pověřené osoby pro vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat na základě § 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ...
nadlimitní Zadáno 16.12.2013 20.01.2014 09:00
Rekonstrukce terasy a části budovy, Agrodům Vyškov, Palánek 1, Vyškov
podlimitní Zadáno 02.12.2013 17.12.2013 10:00
Zpracování, zajištění a vlastní realizace doprovodného odborného programu na téma lesního hospodářství v rámci 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2013
Vyhodnocení zakázky na - nákup plynu pro resort MZe na rok 2014
nadlimitní Zadáno 25.11.2013
Vyhodnocení zakázky na nákup el. energie pro resort MZe na rok 2014
nadlimitní Zadáno 25.11.2013
Komplexní systém hodnocení erozního ohrožení s vazbou ochrany vodních toků a nádrží před zanášením sedimenty
podlimitní Zadáno 08.11.2013 18.11.2013 15:00
Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013 11.11.2013 10:00
Návrh možností přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a jejich využití při umělé obnově lesa a zalesňování v České republice v rámci obchodní výměny reprodukčního materiálu mezi členskými státy EU, které mají srovnatelné přírodní podmínky v soulad
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2013 05.11.2013 09:00
Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatnění biotechnologií
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 24.10.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016