Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2013
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2013 24.04.2013 12:00
KPÚ Choťovice - 2. etapa
podlimitní Zadáno 09.04.2013
KPÚ Seletice a Doubravany
nadlimitní Zadáno 09.04.2013
KPÚ Dvory u Nymburka
nadlimitní Zadáno 08.04.2013
Komplexní pozemková úprava v katasrálním území Javornice
nadlimitní Zadáno 04.04.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nebeská Rybná
nadlimitní Zadáno 04.04.2013
KPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Holedeč, Veletice a Stránky, PÚ Louny
nadlimitní Zadáno 04.04.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Malá Bystřice
nadlimitní Zadáno 04.04.2013
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Našiměřice
podlimitní Zadáno 03.04.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubany a k.ú. Křesín
nadlimitní Zadáno 03.04.2013
JPÚ - rekonstrukce přídělů a následná KPÚ v k. ú. Kněžice u Podbořan
nadlimitní Zadáno 03.04.2013 06.08.2007 00:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Okna u Polep
nadlimitní Zadáno 03.04.2013
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou
nadlimitní Zadáno 03.04.2013
JPÚ - rekonstrukce přídělů a následná KPÚ v k. ú. Blšany
nadlimitní Zadáno 03.04.2013 24.09.2007 00:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ctiněves
nadlimitní Zadáno 03.04.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016