Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Horní Planá - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
"Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Černá v Pošumaví - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů"
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
„Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Větřní - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“
podlimitní Zadáno 25.03.2013
„Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Malčice - Osek - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“
podlimitní Zadáno 25.03.2013
„Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Borová u Chvalšin - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“
podlimitní Zadáno 25.03.2013
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělů v k.ú. Pomezí
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Dlouhá Loučka
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
Projektová dokumentace a autorský dozor pro společná zařízení navržená v JPÚ v kat. území Zpupná Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Bělá nad Svitavou
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Opatovec
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Janov u Litomyšle
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Lavičné
podlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Karle
podlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Stašov
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016