Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KPÚ "Pod Vrchem" - geodetické práce
podlimitní Zadáno 13.03.2013
KPÚ Úhonice
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
KPÚ Vestec
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
KPÚ Tursko
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
KPÚ Hodkovice
podlimitní Zadáno 13.03.2013
KPÚ Jesenice
podlimitní Zadáno 13.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hnátnice
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Míšovice
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Horní Slatina
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hejnice u Žamberka
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třeboň
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břilice
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lukavice v Čechách
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slatina u Velvar
podlimitní Zadáno 12.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016