Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malešovice a Medlov
nadlimitní Zadáno 06.03.2013
Konzervace genetických zdrojů lesních dřevin ex situ s využitím banky explantátů.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2013 22.03.2013 09:00
KPÚ Lipov
nadlimitní Zadáno 05.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Topolná
nadlimitní Zadáno 05.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Němčí
nadlimitní Zadáno 05.03.2013
JPÚ Litultovice
podlimitní Zadáno 05.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova
nadlimitní Zadáno 05.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Písečná u Jeseníka
nadlimitní Zadáno 05.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Chrášťany u Hulína a v části k.ú. Hulín
nadlimitní Zadáno 05.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kbel
podlimitní Zadáno 04.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Medlov u Uničova
nadlimitní Zadáno 04.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Paseka u Šternberka
nadlimitní Zadáno 04.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podlesí nad Odrou
nadlimitní Zadáno 04.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodová Planá
nadlimitní Zadáno 04.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebom
nadlimitní Zadáno 04.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016