Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební dozor pro realizace staveb v k. ú. Hostouň a Dolany
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2011 02.08.2011 14:00
Geodetické práce v k.ú. Karolinka, Valašská Bystřice, Velké Karlovice a Horní Bečva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2011 21.07.2011 09:00
Příprava podkladů pro vytvoření návrhu lesnických opatření pro programové období EU 2014-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2011 25.07.2011 10:00
„Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedených KPÚ v k. ú. Dolní Dvořiště, Netřebice, Žďár u Kaplice, Novosedly u Kájova, Suchdol u Bujanova a Omlenice“
podlimitní Zadáno 04.07.2011 28.07.2011 08:00
Zajištění výpočetní techniky k projektu Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2011 12.07.2011 15:00
Poskytnutí cíleného klientského šetření v oblasti služeb poskytovaných ministerstvem zemědělství na území České republiky a šetření v oblasti kontrol Cross Compliance s popisem dopadů na zemědělskou činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2011 14.07.2011 09:00
Realizace expozic Ministerstva zemědělství České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí a tuzemsku pro rok 2012
nadlimitní Hodnocení 01.07.2011 15.08.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domažlice, Chotiměř u Blížejova a Chalupy, okres Domažlice.
nadlimitní Zadáno 01.07.2011 31.08.2011 11:00
Projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Vlčnov, Orel, Deblov a Topol
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2011 14.07.2011 12:00
Víceúčelová nádrž v trati „Veselské Padělky“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2011 14.07.2011 11:00
Geodetické práce v k.ú. Kučeř
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2011 18.07.2011 09:00
Vyměřování a vytyčování pozemků-geodetické služby v regionech Benešov, Vlašim, Votice; část 1: region Votice; část 2: region Vlašim; část 3: region Votice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2011 13.07.2011 12:00
Havarijní oprava části střešní krytiny na objektu MZe - budova Ve Smečkách 33, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2011 20.05.2011 00:00
Ozelenění polních cest v k. ú. Mradice
podlimitní Zadáno 29.06.2011 15.08.2011 14:30
Zpracování posudku položkového rozpočtu k akci „PPO Vejprty (I.etapa) – rekonstrukce zatrubněné části Vejprtského potoka“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2011
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016