Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní rekonstrukce výtahu B, výtah A doplnění bezpeč. prvků dle platné normy v adm. budově Kotlářská 53, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2011 10.05.2011 00:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Smetanova Lhota se zaměřením na řešení protierozních opatření
nadlimitní Zadáno 19.04.2011 14.06.2011 11:00
Zpracování projektové dokumentace vodohospodářských opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2011 04.05.2011 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Tachova, v k.ú. Otročín u Stříbra a v k.ú. Třemešné
nadlimitní Zadáno 18.04.2011 10.06.2011 11:00
Podklady pro návrh nové vyhlášky o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích včetně zpracování nových oceňovacích modelů produkční funkce lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2011 03.05.2011 09:00
Polní cesty v k.ú. Lipník a k.ú. Struhy
podlimitní Zadáno 18.04.2011 04.05.2011 10:00
Rekonstrukce prostor na gažáže a archiv
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2011 29.04.2011 12:00
Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství
nadlimitní Zadáno 15.04.2011 30.05.2011 10:00
Aktualizace potřeb cílové skupiny, definice vzdělávacích modulů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2011 26.04.2011 09:00
Optimalizace procesu poskytování státních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu MZe, včetně pilotního ověření na organizacích Národní zemědělské muzeum a Národní hřebčín Kladruby
nadlimitní Zadáno 14.04.2011 30.05.2011 10:00
Vytvoření a implementace zásad odměňování vedoucích zaměstnanců v rezortu Ministerstva zemědělství
nadlimitní Zadáno 14.04.2011 30.05.2011 10:00
Realizace společných zařízení KPÚ v k. ú. Bravantice – 1. etapa
nadlimitní Zadáno 14.04.2011
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nasavrky a v k.ú. Ochoz u Nasavrk
nadlimitní Zadáno 12.04.2011 01.06.2011 14:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Malovice u Netolic
nadlimitní Zadáno 11.04.2011
Tlumení chroustích kalamit biologickými metodami – optimalizace podmínek dlouhodobého skladování biopreparátu na bázi entomopatogenní houby Beauveria bassiana.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2011 21.04.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016