Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken a zateplení části fasády budovy MZe, AZV Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2011 19.05.2011 12:00
KPÚ Kouty u Poděbrad
podlimitní Zadáno 06.05.2011 07.07.2011 15:00
Expertní činnost ke klasifikaci jatečně upravených těl skotu a prasat
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2011 27.05.2011 12:00
Obnova a rekonstrukce rybníka Pod Hřbitovem v k.ú. Hartvíkov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2011 18.05.2011 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ochoz u Konice
podlimitní Zadáno 03.05.2011 27.05.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava Hodětín včetně vytyčení rozsáhlých lesních pozemků
nadlimitní Zadáno 02.05.2011 27.06.2011 11:00
Rozšíření strukturované kabeláže LAN
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2011
KPÚ Cehnice
nadlimitní Zadáno 29.04.2011 24.06.2011 11:00
Zpracování projektové dokumentace polních cest
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2011 16.05.2011 12:00
Polní cesty PC 1, PC 5 a PC 6 v k.ú. Roubíčkova Lhota
podlimitní Zadáno 27.04.2011 20.05.2011 12:00
Zpracování monitoringu integrované produkce sadů a monitoringu půdního edafonu vinic v roce 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2011 09.05.2011 16:00
Zpracování monitoringu přínosu nově navržených agroenvironmentálních opatření za rok 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2011 06.05.2011 16:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Troskotovice
nadlimitní Zadáno 22.04.2011 08.06.2011 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otnice
nadlimitní Zadáno 22.04.2011 14.06.2011 11:00
KPÚ Úmyslovice, KPÚ Ostrov u Poděbrad
podlimitní Zadáno 22.04.2011 07.06.2011 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016