Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Boháčův lesík - lesní biocentrum
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2011 13.09.2011 14:00
Geodetické práce v k.ú. Štokov, Halže, Úšava, Skapce-Zálezly, Hošťka, Černošín, Obora u Tachova, Planá u Mariánských Lázní a Nové Sedliště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2011 08.09.2011 14:00
Geodetické práce - vytyčení pozemků II. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Mlýnec pod Přimdou
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2011 12.09.2011 14:00
Modernizace výtahu v administrativní budově Břeclav
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2011
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Volduchy
nadlimitní Zadáno 29.08.2011 21.11.2011 09:30
PEO zatravnění v k.ú. Plinkout a Horní Dlouhá Loučka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2011 06.09.2011 15:00
Polní cesta VC 6 a protierozní mez PEO 5 s odvodněním v katastrálním území Litoboř
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2011 15.09.2011 09:00
Výměna vstupních dveří budovy MZe na adrese Plešivec 287, Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2011
PD pro stavbu průlehu 1 a 2, k. ú. Podolí nad Olšavou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2011 06.09.2011 11:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Čistá u Litomyšle
nadlimitní Zadáno 24.08.2011 18.10.2011 14:00
Lokální biokoridor LBK2, k. ú. Bánov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2011 08.09.2011 11:00
Úklidové služby v budově MZe, Bělská 151, Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2011 05.09.2011 11:00
Komplexní pozemková úprava Lovčovice
podlimitní Zadáno 22.08.2011 14.09.2011 10:00
KPÚ Havřice a Újezdec
nadlimitní Zadáno 22.08.2011 04.10.2011 13:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zašová a katastrálním území Zubří
nadlimitní Hodnocení 19.08.2011 10.10.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016