Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce hygienických zařízení, rekonstrukce vedlejšího vchodu do budovy z ul. Starofarní, budova MZe, Bělská 151, Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2011 17.08.2011 12:00
Rekonstrukce rozvodů vody v soc. zázemí budovy čp.17, 288 00 Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2011 15.08.2011 12:00
Komplexní pozemková úprava Valdíkov
podlimitní Zadáno 28.07.2011 17.08.2011 10:00
Oprava střechy na budově MZe, Rudolfovská 493/80, České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2011
Stavební úpravy výměníkové stanice budovy MZe na adrese Rudolfovská 80, České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2011
KPÚ Neplachovice
nadlimitní Zadáno 27.07.2011 19.09.2011 09:00
KPÚ Skrochovice
podlimitní Zadáno 27.07.2011 22.08.2011 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Choltice a Ledec
nadlimitní Zadáno 26.07.2011 21.09.2011 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Újezd u Hradce Králové (K 39) a Komplexní pozemková úprava v k.ú.Číbuz, včetně ucelené části k.ú. Smiřice (K 44)
podlimitní Zadáno 26.07.2011 16.09.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostišová, Machová a Mysločovice
nadlimitní Zadáno 26.07.2011 09.09.2011 13:00
„Polní cesta RC 2“
podlimitní Zadáno 25.07.2011 31.08.2011 10:00
Realizace poldru "K Žamberku" v k.ú. Písečná u Žamberka
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2011 10.08.2011 09:00
Realizace služeb technické údržby
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 01.09.2011 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Jinín, Zorkovice a Jiřetice
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 13.09.2011 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Velké Žernoseky a Michalovice u Velkých Žernosek
podlimitní Zadáno 22.07.2011 18.08.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016