Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000625
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1053
Systémové číslo: P14V00001053
Evidenční číslo zadavatele: PÚ-2504/2007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60066852
Počátek běhu lhůt: 21.10.2011
Nabídku podat do: 16.12.2011 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rohozná u Jihlavy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rohozná u Jihlavy vč. nezbytných geodetických prací v tř. přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí-mapa DKM. Návrh KPÚ bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky