Veřejná zakázka: „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šebanov, Cipín a Spolí-Nové Spolí“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000614
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 866
Systémové číslo: P14V00000866
Evidenční číslo zadavatele: 174137/2011-MZE-130715
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60066343
Počátek běhu lhůt: 14.10.2011
Nabídku podat do: 07.12.2011 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šebanov, Cipín a Spolí-Nové Spolí“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Šebanov (cca 732 ha), k. ú. Cipín (cca 342 ha) a k. ú. Spolí-Nové Spolí (cca 60 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 072 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Český Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky