Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hořešovičky
podlimitní Zadáno 21.05.2010 23.06.2010 15:00
Zpracování komplexních pozemkových úprav - rekonstrukce přídělů, okres Klatovy
nadlimitní Zadáno 21.05.2010 12.07.2010 10:00
Zpracování monitoringu přínosu nově navržených Agroenvironmentálních opatření za rok 2010.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2010 31.05.2010 16:00
Expertní a poradenská činnost v oboru zachování genových zdrojů lesních dřevin s využitím klonového archivu in vitro
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2010 27.05.2010 10:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Poldr v k.ú. Věžky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2010 10.06.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zhořec u Bezdružic
podlimitní Zadáno 18.05.2010 02.06.2010 16:00
Koplexní pozemková úprava v k.ú. Ostružno u Jičína
podlimitní Zadáno 18.05.2010 09.06.2010 09:00
Komplexní pozemková úprava Uherský Brod
nadlimitní Zadáno 14.05.2010 22.06.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava Vyšehněvice
podlimitní Zadáno 14.05.2010 09.06.2010 08:00
KPÚ Adamovu Tupadel, KPÚ Jindice, KPÚ Ostrov u Bohdanče
nadlimitní Zadáno 14.05.2010 12.07.2010 14:00
Nákup mediálního prostoru pro minipořad
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2010 26.05.2010 15:00
Monitorování vývoje komářích populací a provedení pozemních obranných zásahů proti komářím larvám v kalamitně postižených lokalitách lužních lesů podél toků Moravy a Dyje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2010 20.05.2010 14:00
Zpracování geometrických plánů v k.ú. Volenice u Počedělic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2010 21.05.2010 12:00
Projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb – „Polní cesty v k.ú. Lutonina“ a „Polní cesty v k.ú. Kelníky“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2010 26.05.2010 13:00
Zeměměřičské práce pro JPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2010 26.05.2010 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016