Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KPÚ Chotěvice
nadlimitní Zadáno 13.04.2010 04.06.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulečný
nadlimitní Zadáno 12.04.2010 15.06.2010 14:00
Měření populační dynamiky roztoče Varroa ve včelstvech různými metodami monitoringu.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2010 22.04.2010 15:00
Monitoring účinnosti léčiv a léčebných postupů používaných v ČR k tlumení varroázy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2010 20.04.2010 15:00
Monitoring výskytu původce moru včelího plodu v lokalitách navazujících na sanovaná nebo vyšetřovaná území výskytu klinických nálezů moru včelího plodu.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2010 20.04.2010 15:00
Pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice, Vestec u Chrudimi, Chrudim a Topol
nadlimitní Zadáno 12.04.2010 31.05.2010 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křižanovice u Bučovic
nadlimitní Zadáno 09.04.2010 31.05.2010 11:00
Zpracování monitoringu IP vinic a sadů v roce 2010
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2010 22.04.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šedivec
podlimitní Zadáno 06.04.2010 30.04.2010 07:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žopy
nadlimitní Zadáno 02.04.2010 26.05.2010 11:00
Situační zpráva - Ryby 2010
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2010 19.04.2010 15:00
Geodetické práce dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.
podlimitní Zadáno 31.03.2010 30.04.2010 09:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Olomouckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Zlínského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016