Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Horní Břečkov
podlimitní Zadáno 29.03.2010
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Podmyče
podlimitní Zadáno 29.03.2010
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslůvka
podlimitní Zadáno 29.03.2010 03.05.2010 15:30
Září - Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin 2010 – 2012
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2010 22.04.2010 14:00
Rekonstrukce kotelny MZe, Těšnov 17.
podlimitní Zadáno 22.03.2010 13.04.2010 10:00
KOMPLEXNÍ LETECKÝ ZÁSAH ULV APLIKACÍ PROTI KLÍNĚNCE JÍROVCOVÉ (CAMERARIA OHRIDELLA)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2010 07.04.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořenec
podlimitní Zadáno 19.03.2010 13.04.2010 12:00
Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství – část II - Terénní šetření
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2010 06.04.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Slaviboř
podlimitní Zadáno 15.03.2010 19.04.2010 15:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Stvolínky
nadlimitní Zadáno 15.03.2010 28.04.2010 12:00
Vypracování návrhu KPÚ Skorkov
nadlimitní Zadáno 15.03.2010 14.05.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bukovina u Hradce Králové, včetně ucelené části k.ú. Piletice
podlimitní Zadáno 12.03.2010 30.03.2010 14:00
„Stavba polních cest HC- 2, HC- 4 v k.ú. Březka u Velké Bíteše“
podlimitní Zadáno 11.03.2010 22.12.2009 10:00
KPÚ Kojátky, Šardičky-realizace souboru staveb
podlimitní Zadáno 11.03.2010 23.12.2009 10:00
Tlumení hmyzích kalamit biologickými metodami - vývoj prototypu biopreparátu proti ponravám chrousta na bázi entomopatogenní houby Beauveria bassiana
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2010 23.03.2010 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016