Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tlumení hmyzích kalamit biologickými metodami - vývoj prototypu biopreparátu proti ponravám chrousta na bázi entomopatogenní houby Beauveria bassiana
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2010 23.03.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrošov u Libé
podlimitní Zadáno 08.03.2010 31.03.2010 16:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice a Kelčice
nadlimitní Zadáno 08.03.2010 28.04.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradčany na Moravě
nadlimitní Zadáno 05.03.2010 30.04.2010 12:00
„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Svojnice “
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2010 21.04.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolany u Jaroměře
nadlimitní Zadáno 03.03.2010 20.04.2010 09:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hustířany a Velichovky
nadlimitní Zadáno 03.03.2010 21.04.2010 09:00
Zpracování geometrických plánů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2010 12.03.2010 12:00
Zajištění monitoringu 2. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS, který je stanoven v novele č. 108/2008 Sb. nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci implementace 2. akčního programu.
podlimitní Zadáno 02.03.2010 24.03.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava Jiratice
nadlimitní Zadáno 01.03.2010 19.04.2010 10:00
Zajištění oboustranného informačního toku mezi ČR, orgány EU a dalšími subjekty
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2010 18.03.2010 11:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nový Žďár – dodatečné práce pro aktualizaci stavu KPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2010 16.03.2010 09:00
Registr aktivit v lesnictví v rámci České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2010 11.03.2010 11:00
Vodohospodářská opatření v k.ú. Měrůtky
podlimitní Zadáno 23.02.2010 17.03.2010 10:00
Sběr zdrojových dat a zpracování statistiky hospodářské evidence v rybníkářství a hospodářské evidence v rybářských revírech za rok 2009 v souladu s požadavky na statistická hlášení předávaná do EU.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2010 02.03.2010 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016