Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Skalka u Doks
podlimitní Zadáno 20.05.2008 10.06.2008 12:00
Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR
nadlimitní Zadáno 23.02.2008 15.04.2008 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Aše
podlimitní Zadáno 25.09.2007 05.11.2007 09:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálních územích Záblatí u Prachatic a Horní Záblatí
podlimitní Zadáno 11.09.2007 17.10.2007 14:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kravaře v Čechách
nadlimitní Zadáno 30.05.2007 25.07.2007 13:30
"Komplexní pozemková úprava Strunkovice nad Blanicí"
podlimitní Zadáno 30.05.2005 22.07.2005 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016