Veřejná zakázka: Situační zpráva - Ryby 2010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000073
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 75
Systémové číslo: P14V00000075
Evidenční číslo zadavatele: 10911/2010-16230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.04.2010
Nabídku podat do: 19.04.2010 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Situační zpráva - Ryby 2010
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výstupem řešení budou podklady pro zpracování situační zprávy za rok 2009 v oblasti rybářství. Situační zpráva je vydávána každoročně, údaje musí být navazující na předcházející situační zprávy. Musí obsahovat všechny potřebné statistické údaje ve struktuře předcházejících zpráv.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 29 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky