Veřejná zakázka: Geodetické práce dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000070
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 67
Systémové číslo: P14V00000067
Evidenční číslo zadavatele: PÚ/500/2010/ŠU
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.03.2010
Nabídku podat do: 30.04.2010 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické práce dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na sluţby jsou geodetické práce v okrese Zlín dle § 21a
zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou rozděleny dle poţadavků
jednotlivých vlastníků a dle katastrálních území na 7 částí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 210 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky