Veřejná zakázka: Zpracování monitoringu IP vinic a sadů v roce 2010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000080
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 84
Systémové číslo: P14V00000084
Evidenční číslo zadavatele: 8009/2010 - 11230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.04.2010
Nabídku podat do: 22.04.2010 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování monitoringu IP vinic a sadů v roce 2010
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Monitoring, který poskytne referenční data pro následné vyhodnocení změn biodiverzity, ve vazbě na hodnotící otázky pro hodnocení programu rozvoje venkova (PRV 2007 – 2013) podporované z EAFRD, které se týkají změny biodiverzity na podporovaných půdních blocích.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky