Veřejná zakázka: Monitoring výskytu původce moru včelího plodu v lokalitách navazujících na sanovaná nebo vyšetřovaná území výskytu klinických nálezů moru včelího plodu.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000086
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 94
Systémové číslo: P14V00000094
Evidenční číslo zadavatele: 10912/2010-16230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.04.2010
Nabídku podat do: 20.04.2010 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring výskytu původce moru včelího plodu v lokalitách navazujících na sanovaná nebo vyšetřovaná území výskytu klinických nálezů moru včelího plodu.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Úkol navazuje na rozsáhlou a dlouhodobou práci spojenou s likvidací moru ve vybraných lokalitách. Vzhledem k vynaloženému předchozímu úsilí a prostředkům zadavatel požaduje, aby zpracovatel pokračoval v již dlouhodobě vedeném monitoringu včetně odpovídajících statistických výsledků. Mor je tlumen radikální likvidací nemocných včelstev a infekčního materiálu se státní podporou. Zadavatel vyžaduje systematické vyšetření území souvisejícího s ochrannými pásmy ohnisek moru (nutná součinnost se Státní veterinární správou) a dalších indikovaných lokalit tak, aby se podchytila nákaza v předklinickém stadiu a zajištění podkladového materiálu pro operativní rozhodování o postupu vedoucím k účinné likvidaci moru a minimalizaci možností recidivy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky