Veřejná zakázka: Rekonstrukce vybraných oken administrativní budovy Mze ČR, Blanická č.p. 383/1, 772 00 Olomouc, 2.NP, zasedací místnost v 1. NP, sklepní okna 1.PP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000615
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 875
Systémové číslo: P14V00000875
Evidenční číslo zadavatele: 186061/2011-MZE-131362
Počátek běhu lhůt: 13.10.2011
Nabídku podat do: 21.10.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce vybraných oken administrativní budovy Mze ČR, Blanická č.p. 383/1, 772 00 Olomouc, 2.NP, zasedací místnost v 1. NP, sklepní okna 1.PP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této VZ je provedení díla dle vybrané cenové nabídky dodavatele spočívajícího v demontáži stávajících vybraných kovových oken v 2.NP, zasedací místnosti v 1.NP a sklepních oken v 1.PP administrativní budovy zadavatele, jako i okenních rámů a jejich součástí, zajištění odvozu a ekologické likvidace včetně odvozu a ekologické likvidace případně vzniklé suti, provedení zaměření stavebních otvorů, výroba, doprava a vnitřní a vnější zednické zapravení nových oken. Všechna nová okna budou zhotovena z plastových profilů bílé barvy osazených izolačními dvojskly. Vzhledem k charakteru budovy požaduje zadavatel zachování původní vnějších kovových parapetů, pokud nebude stanoveno jinak.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: KAZV Olomoucký kraj (zrušeno)
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky