Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Protierozní opatření v k.ú. Říčky - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2013
Zpracování komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žíšov u Veselí nad Lužnicí v souvislosti s vyřešením ekologické stability nivy Lužnice
podlimitní Zadáno 28.02.2013
Zpracování komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řípec v souvislosti s výstavbou dálničního mostu a přeložky tranzitního plynovodu a železnice Praha – České Budějovice
podlimitní Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hoštice u Nemyšle
podlimitní Zadáno 27.02.2013
Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Božejovice a části k.ú. Drahnětice k vyřešení nedokončeného scelovacího řízení
nadlimitní Zadáno 27.02.2013
Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Hořice včetně řešení nedokončeného přídělového řízení
podlimitní Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Suchdol u Konice a k.ú. Labutice
nadlimitní Zadáno 27.02.2013
Vyhotovení souboru VFK pro zavedení údajů BPEJ v k. ú. Polešovice do KN
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013
TDI Rekonstrukce části hlavní polní cesty HC13 k. ú. Prakšice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemkové úpravyv k.ú. Kostelec na Hané
nadlimitní Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žebrák
nadlimitní Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Suchomasty a k.ú. Málkov u Suchomast
nadlimitní Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kublov
podlimitní Zadáno 27.02.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobromilice
nadlimitní Zadáno 27.02.2013
Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Roudná nad Lužnicí v závislosti na budování IV. železničního koridoru a řešení nedokončeného přídělového řízení
podlimitní Zadáno 27.02.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016