Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cesta Malostranská IV. s poldrem v k.ú. Černilov
podlimitní Zadáno 11.12.2012 09.01.2013 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Těšany
nadlimitní Zadáno 11.12.2012 06.02.2013 09:00
Analýza možného plnění podmínek přímých plateb v období 2014 – 2020 prostřednictvím environmentálních opatření Programu rozvoje venkova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 26.11.2012 00:00
Studie ohroženosti území a vstupní analýzy pro vypracování zadávací dokumentace komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Staré Hvězdlice a Nové Hvězdlice, okres Vyškov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012
Technický dozor stavebníka při výstavbě Cesty Malostranské IV. s poldrem v k.ú. Černilov a Cesty C1, C5 v k.ú. Těchlovice u Hradce Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012
„Vytyčení vlastnických hranic pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Hať – 2012“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 15.11.2012 09:00
Polní cesty v k. ú. Lučkovice
podlimitní Zadáno 10.12.2012 07.01.2013 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov, Rytířov a Bynovec
nadlimitní Zadáno 07.12.2012 11.02.2013 09:00
Rekonstrukce polní cesty HPC 02 v k.ú. Bitětice a polní cesty HPC 01 v k.ú. Nemojov" - zajištění technického dozoru investora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2012
JPÚ vyvolané stavební činností – blok 1. a blok 2.
podlimitní Zadáno 06.12.2012 03.01.2013 09:00
Přepracování výkazu výměr a rozpočtu stavby Rybník R5 v k. ú. Poděšín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2012
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Olešnice na Moravě
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 22.01.2013 08:30
JPÚ Malín, KPÚ Šebestenice, Újezdec, Kochánov, Močovice, Chroustkov, Lomec
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 29.01.2013 09:00
Výsadba zeleně v k. ú. Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2012
Zpracování 3D vizualizace projektu KPÚ v k.ú. Malá Bystřice a části k.ú. Valašská Bystřice a Velká Lhota u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016