Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova roční systémové podpory aplikace "Správa agend EU"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2012
Projektové dokumentace na polní cesty HPC5 a HPC 6 v k.ú. Prašný Újezd, VPC 1 a VPC 2 v k.ú. Jablečno a na výsadbu lokálního biokoridoru LBK 1220 v k.ú. Chlum nad Berounkou
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2012
KPÚ v k.ú. Dolní a Horní Čermná - část 1 KPÚ v k.ú. Dolní Čermná
nadlimitní Zadáno 19.12.2012 12.02.2013 08:15
KPÚ v k.ú. Nová Ves u Postupic a v k.ú. Milovanice
nadlimitní Zadáno 19.12.2012 06.03.2013 11:00
KPÚ v k.ú. Skuhrov u České Třebové
podlimitní Zadáno 19.12.2012 29.01.2013 08:15
Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k.ú. Vysoká Lhota - výsledky výběrového řízení
podlimitní Hodnocení 19.12.2012 16.01.2013 10:00
Dodatečné služby v rámci KPÚ Malé Všelisy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2012
Ochranná retenční nádrž Lichnov II-spodní voda
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2012
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor
nadlimitní Hodnocení 18.12.2012 12.02.2013 08:30
Prvky ÚSES v k. ú. Polepy, Kolín, Štítary a Nebovidy
podlimitní Zadáno 18.12.2012 13.02.2013 12:00
Domapování bonitovaných půdně ekologických jednotek pro potřeby Registru evidence půdy-LPIS
nadlimitní Zadáno 17.12.2012
JŘBÚ VZ Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zálší
nadlimitní Zadáno 14.12.2012
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ivaň
nadlimitní Zadáno 14.12.2012 18.02.2013 08:30
KPÚ Ropice - dodatečné služby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2012
Komplexní pozemkové úpravy Světnov
nadlimitní Zadáno 13.12.2012 20.02.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016