Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KPÚ Zbraslavice
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Panoší Újezd
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemková úprava Jamné u Jihlavy
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nehodív
podlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všesulov včetně rekonstrukce přídělů
podlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úblo
podlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Doupě
podlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štěpánkovice
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice ve Slezsku
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
KPÚ v k.ú. Kolešovice a Zderaz včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Zderaz
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Zpracování komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nýrsko
podlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čistá a Zdeslav
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lubná u Kroměříže a v k.ú. Vrbka u Sulimova
nadlimitní Zadáno 01.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016