Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Brázdim

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000409
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2624
Systémové číslo: P14V00002624
Evidenční číslo zadavatele: 91781/09
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava Brázdim
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v kat. území Brázdim a dále v sousedících navazujících částech kat.území včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí (dále jen KN).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Praha-východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky