Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KPÚ Mileč
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pravy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Čeperka
nadlimitní Zadáno 29.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi
podlimitní Hodnocení 29.03.2013 27.02.2012 17:00
Výstavba polních cest v k.ú. Sitné, k.ú. Vidim a k.ú. Byšice
podlimitní Hodnocení 29.03.2013 28.05.2012 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Holice jih
nadlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rohovládova Bělá
podlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Voleč
nadlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Podůlšany
podlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolany
nadlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Horní Ředice
nadlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hrobice
nadlimitní Zadáno 28.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Čtyřicet Lánů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebařov
nadlimitní Zadáno 27.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradec nad Svitavou
nadlimitní Zadáno 27.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016