Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.
nadlimitní Zadáno 27.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Besedice
podlimitní Zadáno 27.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrát
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinu, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov
nadlimitní Zadáno 26.03.2013
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loužnice
podlimitní Zadáno 26.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořiněves a k.ú. Vrchovnice, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy
podlimitní Zadáno 26.03.2013
KPÚ Vlčice
nadlimitní Zadáno 26.03.2013
K 35 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obědovice, včetně ucelené části k.ú. Kratonohy a Káranice
podlimitní Zadáno 26.03.2013
KPÚ Dubenec
nadlimitní Zadáno 26.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příšovice
nadlimitní Zadáno 26.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žibřidice
nadlimitní Zadáno 26.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žďárek u Sychrova
podlimitní Zadáno 26.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu
nadlimitní Zadáno 26.03.2013
„Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk- včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů"
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
„Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Meziříčí u Malont - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“
nadlimitní Zadáno 25.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016