Veřejná zakázka: Komplexní systém hodnocení erozního ohrožení s vazbou ochrany vodních toků a nádrží před zanášením sedimenty

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000957
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2773
Systémové číslo: P14V00002773
Evidenční číslo zadavatele: 6VZ22674/2013-14132
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.11.2013
Nabídku podat do: 18.11.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní systém hodnocení erozního ohrožení s vazbou ochrany vodních toků a nádrží před zanášením sedimenty
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je příprava komplexního řešení pro podporu efektivního zacílení opatření v rámci Programu rozvoje venkova v oblasti protierozní ochrany, které by problematiku řešilo nad rámec Podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).

Účelem realizace díla je řešit erozní ohroženost z pohledu ochrany vodních toků a nádrží před zanášením, kdy je nutné určit jaké množství erodovaného materiálu je transportováno vodními toky dále do povodí. Velká část sedimentu je totiž zpravidla zachycována v povodí v místech s nižším sklonem, na travních pásech, v rámci remízků atd. V případě, že zdrojové pozemky identifikujeme, je možné vhodnými opatřeními v rámci PRV podpořit šetrnější hospodaření, a tato podpora bude pro zlepšení stavu vodních toků a nádrží účinná.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky