Veřejná zakázka: Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2014 - 2016

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000130
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2808
Systémové číslo: P14V00002808
Evidenční číslo zadavatele: 1VZ17874/2013-16222
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484067
Počátek běhu lhůt: 24.03.2014
Nabídku podat do: 07.05.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2014 - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Hlavním cílem služby je poskytovat informace o výsledcích lesnického a mysliveckého výzkumu použitelné v praxi kvůli zkvalitnění činností v oblasti lesního hospodářství a myslivosti, podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích a usnadnění rozhodovacího procesu v rámci státní správy. Tedy především vlastníkům lesů, subjektům, které hospodaří v lesích, subjektům provádějícím výkon práva myslivosti v lesních honitbách a také zástupcům veřejné správy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky