Veřejná zakázka: Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000059
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2817
Systémové číslo: P14V00002817
Evidenční číslo zadavatele: 9239/2014-MZE-16212
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.02.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, IČ 00020702, je jediným subjektem, oprávněným k vystavování standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013“, a to pokud jde o opatření OSA II, podopatření II.2.4.1 – Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

Předmětem VZ je provedení terénního šetření na místě, odborné posouzení předmětné žádosti a vydání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 195 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky