Veřejná zakázka: Zpracování, zajištění a vlastní realizace doprovodného odborného programu na téma lesního hospodářství v rámci 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001032
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2777
Systémové číslo: P14V00002777
Evidenční číslo zadavatele: 3VZ26031/2013-16222
Počátek běhu lhůt: 29.11.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování, zajištění a vlastní realizace doprovodného odborného programu na téma lesního hospodářství v rámci 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování, zajištění a vlastní realizace doprovodného odborného programu na téma lesního hospodářství (v rámci konání 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina, který se uskuteční ve dnech 30. 3. – 3. 4. 2014). Účelem je představit činnosti Úseku lesního hospodářství MZe v rámci odborného doprovodného programu veletrhu s vysokou vypovídající hodnotou, který je určen laické i odborné veřejnosti. Smyslem tohoto doprovodného programu je v rámci 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina představit činnost Ministerstva zemědělství v oblasti lesního hospodářství a myslivosti a zvýraznit význam českého lesnictví a myslivosti ve vztahu k ochraně a péči o les a zvěř.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 730 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky