Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o provozování webového portálu ČESKÁ POTRAVINA
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013
Zajištění Národního koordinačního centra pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2013
podlimitní Zadáno 17.09.2013 24.09.2013 09:00
Aukce plynu - na VZ - Zastupování MZE jako centrálního zadavatele při centralizovaném nákupu plynu na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2013
Dlouhodobé kontinuální sledování odezvy lesních ekosystémů na změny hydrologických podmínek
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 16.07.2013 09:00
Rekonstrukce kotelny a topného systému budovy Ministerstva zemědělství, Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2013 11.07.2013 10:00
Poskytování služeb právního informačního systému
podlimitní Hodnocení 20.06.2013 12.07.2013 10:00
Zajištění činnosti vědeckých výborů Ministerstva zemědělství
podlimitní Hodnocení 17.06.2013 02.07.2013 10:00
Krajinné prvky a vodní režim krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2013 24.06.2013 10:00
Identifikace ploch travních porostů na orné půdě s využitím dat dálkového průzkumu Země
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 24.06.2013 10:00
Monitoring produkce statkových hnojiv a jejich složení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 24.06.2013 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Ves
nadlimitní Zadáno 04.06.2013
Rekonstr. ploché střechy, podlah chodeb, schodiště a hromosvodu v objektu MZe Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2013
Rekonstrukce schodiště a chodeb Agrodům Vyškov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2013
Rekonstrukce a zateplení střechy budovy MZe, Wurmova 2, Přerov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2013 03.06.2013 10:00
Souhrnné vyhodnocení účinnosti vápnění po 10 letech
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2013 23.05.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016