Veřejná zakázka: Určení pověřené osoby pro vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat na základě § 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ...

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001068
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2791
Systémové číslo: P14V00002791
Evidenční číslo zadavatele: 447/2013-12101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362820
Počátek běhu lhůt: 16.12.2013
Nabídku podat do: 20.01.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Určení pověřené osoby pro vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat na základě § 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ...
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Lhůta pro podání žádostí o účast: 20. 1. 2014 do 9:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek (platí pro vyzvaného uchazeče): 4. 2. 2014 do 10:00 hod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 140 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce zemědělských komodit a ekologického zemedělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky