Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Křížov pod Blaníkem
nadlimitní Zadáno 18.03.2013
Komplexní pozemková úprava Květnice, Dobročovice a Škvorec
nadlimitní Zadáno 18.03.2013
Komplexní pozemková úprava Brázdim
podlimitní Zadáno 15.03.2013
Komplexní pozemková úprava Bášť, Nová ves, Sluhy, 1.část KPÚ Bášť
nadlimitní Zadáno 15.03.2013
KPÚ s protipovodňovým opatřením Přeštice + Předenice 2008
nadlimitní Zadáno 15.03.2013
KPÚ v k. ú. Myšenec
podlimitní Zadáno 15.03.2013
KPÚ v k. ú. Králova Lhota
nadlimitní Zadáno 15.03.2013
KPÚ v k. ú. Pohoří u Mirovic
nadlimitní Zadáno 15.03.2013
KPÚ v k. ú. Mišovice
nadlimitní Zadáno 15.03.2013
KPÚ v k. ú. Minice u Mišovic
nadlimitní Zadáno 15.03.2013
JPÚ Osnice
podlimitní Zadáno 14.03.2013
KPÚ Písnice
podlimitní Zadáno 14.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichovice u Napajedel
podlimitní Zadáno 14.03.2013
Geodetické práce a odborná technická pomoc pro potřeby pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2013
KPÚ Hory - návrhová část
podlimitní Zadáno 14.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016