Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slatina u Velvar
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Fořt
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tomíkovice
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vlčice u Javorníka
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holičky a k.ú. Stará Hlína
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pchery
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zvoleněves
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kmetiněves
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
KPÚ na okrese Plzeň-sever 1-2011- PF
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
KPÚ na okrese Plzeň-město 1_2009
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
KPÚ na okrese Plzeň-jih 1_2009
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
KPÚ na okrese Plzeň-sever 1_2009_PF
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Čížov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lechovice a části k.ú. Borotice nad Jevišovkou
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a k.ú. Zábrdovice
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016