Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úrava s upřesněním přídělů v k.ú. Banín
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Křenov
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Horní Hynčina
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Radišov
podlimitní Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové
podlimitní Zadáno 22.03.2013
KPÚ Vilantice
podlimitní Zadáno 22.03.2013
Zpracování KPÚ - rekonstrukce přídělů v k.ú. Tuškov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota, Pravětice a Sedlečko u Veliše
nadlimitní Zadáno 22.03.2013
PEO Dubenec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2013
Výsadba ÚSES Litíč
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2013
Komplexní pozemková úprava Bobrová
nadlimitní Zadáno 21.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blížňovice
podlimitní Zadáno 21.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic
podlimitní Zadáno 20.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Velká Kraš a Malá Kraš
nadlimitní Zadáno 20.03.2013
Komplexní pozemková úprava k.ú. Čaková
nadlimitní Zadáno 19.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016