Veřejná zakázka: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatnění biotechnologií

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000911
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2771
Systémové číslo: P14V00002771
Evidenční číslo zadavatele: 66822/2013-MZE-16212/VZ-119
Počátek běhu lhůt: 11.10.2013
Nabídku podat do: 24.10.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatnění biotechnologií
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zjišťování kvality semenného materiálu lesních dřevin pro vlastníky lesa, včetně sběru, zpracování, vedení a archivování údajů o kvalitě semenného materiálu lesních dřevin pro potřeby orgánů státní správy a partnerů v EU podle požadavků směrnice Rady 1999/105/ES, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (dále jen „směrnice Rady č. 1999/105/ES“), a monitorování výskytu významných škodlivých činitelů negativně ovlivňujících kvalitu semenného materiálu lesních dřevin při obnově lesa a zalesňování.
Provádění expertní a poradenské činnosti pro vlastníky lesa při obnově lesa a držitele licencí pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin včetně ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů.
Zajišťování expertní a poradenské činnosti pro vlastníky lesa v oboru zachování genových zdrojů pomocí metod in vitro, včetně reprodukování in vitro cenných a ohrožených populací lesních dřevin s využitím explantátového archivu, a vypracování nových metodických postupů ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 988 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky