Veřejná zakázka: Návrh možností přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a jejich využití při umělé obnově lesa a zalesňování v České republice v rámci obchodní výměny reprodukčního materiálu mezi členskými státy EU, které mají srovnatelné přírodní podmínky v soulad

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000929
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2783
Systémové číslo: P14V00002783
Evidenční číslo zadavatele: 70234/2013-MZE-16212/VZ-118
Počátek běhu lhůt: 22.10.2013
Nabídku podat do: 05.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh možností přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a jejich využití při umělé obnově lesa a zalesňování v České republice v rámci obchodní výměny reprodukčního materiálu mezi členskými státy EU, které mají srovnatelné přírodní podmínky v soulad
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Analýza historického vývoje rajonizace a přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin v České republice a v sousedních zemích.
Vyhodnocení výsledků dlouhodobých provenienčních, případně dalších pokusů realizovaných v rámci výzkumných programů v České republice a srovnání získaných výsledků obdobných experimentů realizovaných v zahraničí, zejména v sousedních zemích.
Analýza legislativních předpisů, systému kontroly a evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin v sousedních zemích.
Návrh možností přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi Českou republikou a sousedními zeměmi v rozsahu příhraničních oblastí, včetně vyhodnocení přínosů a rizik.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 702 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky