Veřejná zakázka: EXPERTNÍ ČINNOST, MONITORING A ANALÝZY GMO NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘÍ PRO IDENTIFIKACI GMO A DNA FINGERPRINTING V ROCE 2015

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5767
Systémové číslo: P15V00002910
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.10.2015
Žádost o účast podat do: 01.10.2015 09:00
Nabídku podat do: 01.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: EXPERTNÍ ČINNOST, MONITORING A ANALÝZY GMO NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘÍ PRO IDENTIFIKACI GMO A DNA FINGERPRINTING V ROCE 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění expertní činnosti, monitoringu a analýzy GMO Národní referenční laboratoří pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting v roce 2015:

• provedení monitoringu výskytu GMO v potravinovém a krmivovém řetězci a v oblasti osiv v roce 2015 a předložení souhrnné zprávy;
• provedení kvalitativních či kvantitativních analýz u úředně odebraných vzorků na přítomnost GMO a vypracování laboratorních protokolů;
• zavádění a ověřování nových metod detekce GMO (ověřené verifikované metody posléze předávány k využití ostatním laboratořím pro úřední kontrolu), o kterých bude následně MZe ve zprávě informováno;
• provádění školení minimálně 1x ročně, které bude doloženo seznamem účastníků a programem školení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 628 099 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor bezpečnosti potravin
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky