Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií
nadlimitní Zadáno 13.05.2016 29.06.2016 10:00
INVENTARIZACE ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 02.05.2016 09:00
Expertní činnost, monitoring a analýzy GMO Národní referenční laboratoří pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting 2016 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 25.04.2016 16:00
Renovace teracového schodiště, soklu, přilehlých teracových dlažeb na podestách, mezipodestách a mramorové vstupní haly v budově č.p. 909, ul. Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 26.04.2016 10:00
PŘÍSTUP K ČSN NORMÁM ON-LINE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 13.04.2016 10:00
Rozšíření expozice na veletrhu SIAL CHINA 2016
podlimitní Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 10:00
Tvorba přílohy k vyhlášce o stanovení seznamu katastrálních území
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 28.03.2016 16:00
Projektová činnost pro rekonstrukci střešního pláště budovy Jiráskova 1320, Rychnov n. Kn.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2016 06.04.2016 11:00
Projektová dokumentace na zateplení budovy Mze, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2016 04.04.2016 12:00
3. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 3. KOLO
nadlimitní Zadáno 19.03.2016 19.07.2016 10:00
INCOMINGOVÁ MISE POTENCIÁLNÍCH ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ V OBLASTI PLEMENÁŘSTVÍ USKUTEČNĚNÁ V ČESKÉ REPUBLICE
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 23.03.2016 10:00
Splašková kanalizační přípojka – budova Ministerstva zemědělství, U Nisy 745/6a, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 08.04.2016 10:00
Monitoring produkce statkových hnojiv
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 14.03.2016 10:00
Rekonstrukce výměníkové stanice budovy Ministerstva zemědělství na adrese Purkyňova 2533, Tábor - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 07.03.2016 10:00
Stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
podlimitní Zadáno 24.02.2016 05.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016