Veřejná zakázka: Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7655
Systémové číslo: P16V00001611
Evidenční číslo zadavatele: 1ZK21402/2016-14121
Počátek běhu lhůt: 17.09.2016
Nabídku podat do: 30.09.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace procesního a výsledkového hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020.
V rámci veřejné zakázky budou vypracovány níže uvedené výstupy:
Dílčí plnění č. 1: Vstupní zpráva (zahájení realizace ihned po uzavření smlouvy, předpokládaná lhůta plnění: do 30 kalendářních dní)

Dílčí plnění č. 2: Procesní hodnocení (zahájení realizace ihned po uzavření smlouvy, předpokládaná lhůta plnění: do 150 kalendářních dní)

Dílčí plnění č. 3: Ověřovací studie (zahájení realizace ihned po uzavření smlouvy, ukončení plnění nejpozději do 10. 3. 2017)

Dílčí plnění č. 4: Pre-evaluační studie (zahájení realizace ihned po uzavření smlouvy, předpokládaná lhůta plnění: do 150 kalendářních dní)

Dílčí plnění č. 5: Průběžné hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014 – 2020 (zahájení realizace ihned po uzavření smlouvy, ukončení plnění nejpozději do 20. 12. 2016)

Dílčí plnění č. 6: Finální hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014 – 2020 a horizontálních témat (zahájení realizace ihned po uzavření smlouvy, ukončení plnění nejpozději do 20. 3. 2017)

Jednotlivé výše uvedené výstupy budou zpracovávány souběžně.
Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 Závazného návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

Opční právo
Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb od vybraného uchazeče, tzv. opční právo.

Základním předmětem plnění opčního práva bude vypořádání připomínek či dopracování výstupů na základě požadavků Ministerstva pro místní rozvoj (jako zpracovatele Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství) nebo ze strany Evropské komise.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 920 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán PRV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky