Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Růžová
nadlimitní Zadáno 30.12.2009 01.03.2010 14:00
Technický dozor a koordinátor BOZP - Ochranná retenční nádrž Lichnov II
podlimitní Zadáno 28.12.2009 26.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a Kristánov
podlimitní Zadáno 18.12.2009 26.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radostín u Sychrova
nadlimitní Zadáno 01.12.2009 21.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdislava
podlimitní Zadáno 01.12.2009 30.12.2009 14:00
Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Světlík - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů
nadlimitní Zadáno 30.11.2009 26.01.2010 14:00
Jednoduchá pozemková úprava - rekonstrukce přídělů v k.ú. Hodonice
podlimitní Zadáno 27.11.2009 18.12.2009 12:00
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR
nadlimitní Zadáno 06.10.2009 16.11.2009 15:00
Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR – RYBA DOMÁCÍ a zajištění šetření postojů a informovanosti cílových skupin formou výzkumu veřejného mínění
podlimitní Zadáno 05.05.2009 27.05.2009 15:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dubá
nadlimitní Zadáno 23.04.2009 15.06.2009 12:00
Příprava, organizační zajištění a realizace konferencí a jednání Monitorovacích výborů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2009 06.05.2009 15:00
Příprava, výroba audiovizuálního díla a výroba POS předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2009 06.05.2009 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chocovice
podlimitní Zadáno 15.04.2009 01.06.2009 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Lipina
podlimitní Zadáno 15.04.2009 01.06.2009 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zbyny
podlimitní Zadáno 02.02.2009 20.02.2009 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016