Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2019-2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 11.03.2019 10:00
Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2019+
podlimitní Zadáno 26.02.2019 25.03.2019 13:00
Zajištění provozu a rozvoj aplikace ERMA2 2019+
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 04.04.2019 13:00
Zajištění provozu a rozvoj centrálního registru vodoprávní evidence 2019+
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 04.04.2019 13:00
Aktualizace národních plánů povodí
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 29.03.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze
podlimitní Hodnocení 15.02.2019 21.03.2019 14:00
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021-2027
podlimitní Zadáno 08.02.2019 29.03.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 27.02.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 06.03.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 12.03.2019 10:00
Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ „PRAIS“
nadlimitní Zadáno 21.01.2019 23.04.2019 13:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2019 a 2020
nadlimitní Zadáno 17.01.2019 05.03.2019 10:00
Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2019 - 2022 ve vymezených částech České republiky
nadlimitní Hodnocení 14.01.2019 14.02.2019 12:00
MULTIFUNKČNÍ TISKOVÉ SLUŽBY
nadlimitní Zadáno 11.01.2019 25.02.2019 13:00
Pořízení podpory F5 BIG IP a jeho modulů ASM, APM, LTM a VE
podlimitní Zadáno 17.12.2018 14.01.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016