Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTŮ V OPERACI 6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ - 13. KOLO
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 22.11.2021 10:00
Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2022 -2025
nadlimitní Zadáno 01.11.2021 06.12.2021 10:00
Zajištění služeb správy elektro v objektech MZe v Praze
nadlimitní Zadáno 15.10.2021 19.11.2021 11:00
Komunikační strategie OP Rybářství 2021–2027
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 03.11.2021 13:00
Recirkulační zařízení a Akvaponie v OP Rybářství 2021–2027
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 01.11.2021 13:00
Zajištění bezpečnostních služeb v budově Brno a Vyškov
podlimitní Zadáno 04.10.2021 27.10.2021 11:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ A V TUZEMSKU V LETECH 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 24.09.2021 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
nadlimitní Zadáno 13.08.2021 29.09.2021 11:00
Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
podlimitní Zadáno 22.07.2021 17.08.2021 13:00
Výstava myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí NATURA VIVA 2021
nadlimitní Zadáno 29.06.2021 16.07.2021 09:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 07.07.2021 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2021 – 2025
nadlimitní Zadáno 26.05.2021 28.06.2021 11:00
REALIZACE EXPOZICE MZE NA VÝSTAVĚ – NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (NVHZ) 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 04.06.2021 10:00
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2)
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 01.07.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016