Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

 • Název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403209
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese:
  https://portal.mze.cz/ssl/app/eagriapp/VZ/Prehled/
  S účinností od 1. 7. 2017 došlo k zneaktivnění profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin na adrese: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
  S účinností od 26. 7. 2017 došlo k registrace elektronického nástroje NEN jako dalšího profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZe

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění bezpečnostních služeb v budově Brno
podlimitní Zadáno 01.09.2023 25.09.2023 11:00
Modernizace rozvodných uzlů a optických tras v budově Těšnov
podlimitní Zadáno 29.08.2023 21.09.2023 10:00
Výkon role specialisty na monitoring a bezpečnostní infrastrukturu
podlimitní Zadáno 28.08.2023 19.09.2023 11:00
Zajištění provozu a rozvoje centrálního registru vodoprávní evidence 2023+
nadlimitní Hodnocení 22.08.2023 27.09.2023 10:15
Zajištění provozu a rozvoje IS ERMA2 2023+
nadlimitní Zadáno 22.08.2023 27.09.2023 10:30
Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2023+
nadlimitní Zadáno 22.08.2023 27.09.2023 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovců v roce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2023 31.08.2023 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ A V TUZEMSKU V LETECH 2024 a 2025
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 12.09.2023 10:00
Evaluace Informační a propagační strategie PRV a činnosti CSV
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2023 21.08.2023 10:00
Zajištění HW a SW podpory SAN switchů 2023+
nadlimitní Zadáno 03.08.2023 08.09.2023 10:00
Podpora IDM řešení MZe 2023 na 16 měsíců
podlimitní Zadáno 31.07.2023 22.08.2023 10:00
Podpora IDM řešení MZe 2023 – přechodné období
podlimitní Zadáno 20.07.2023 24.07.2023 13:00
Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 02.08.2023 10:00
Zajištění provozu a rozvoje informačního systému vodovodů a kanalizací
podlimitní Zadáno 30.06.2023 03.07.2023 13:00
Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka
nadlimitní Zadáno 27.06.2023 04.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016